BHP w budownictwie


Wzorcowe instrukcje bezpiecznego wykonania robót budowlanych

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przedstawia wzorcowe instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, których sporządzenie jest obowiązkowe w przypadku prowadzenia tych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, paragraf 2.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wzorcowy projekt montażu budynku z elementów wielkowymiarowych

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przedstawia wzorcowy projekt montażu budynku z elementów wielkowymiarowych, którego sporządzenie jest obowiązkowe w przypadku prowadzenia robót montażowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, paragraf 214.

Wzorcowej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Zgodnie w Ustawą z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.1b Ustawy Prawo Budowlane, Dz.U. z 2003 nr 80, poz.718 i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126)  Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa zleciła wykonanie „Wzorcowej informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.