Składki i blankiety


Składki członkowskie

W związku ze zmianą stawki ubezpieczania OC, członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 roku, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Poniżej tabela pokazująca wysokość składek w zależności od liczby miesięcy w roku 2024, za które ma być opłacona.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. blankiety opłat składki członkowskiej (na izbę okręgową oraz krajową) wraz z ubezpieczeniem OC nie będą już wysyłane w postaci papierowej, ale będą dostępne w portalu PIIB.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dostęp do blankietów opłat:

  • na stronie PIIB w zakładce Lista członków (bez konieczności logowania);
  • na indywidualnych kontach na portalu PIIB, po zalogowaniu, zakładka lub ikona „Opłaty członkowskie”.

Informację dotyczącą wysokości składek członkowskich można sprawdzić na portalu w zakładce „Wpłaty”, natomiast w zakładce „Opłaty członkowskie” istnieje możliwość ich wydrukowania.

Po wybraniu zakładki „Ustawienia/powiadomienia” w prawym górnym rogu portalu mamy możliwość wybrania opcji „Prześlij informacje o zbliżającym się terminie opłat”. Wówczas na przypisany do konta mail na około 2 tygodnie przed kończącym się terminem ważności zaświadczenia, wysyłane będą zawiadomienia z informacją umożliwiającą dokonanie płatności, zawierającą wysokości opłat oraz numery indywidualnych kont bankowych. Powiadomienie takie można również ustawić w aplikacji PIIB zakładka Ustawienia/Zgody.

Na tej stronie mamy również możliwość

  • potwierdzenia członkostwa w Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  • sprawdzenia historii przynależności członka w izbie,
  • logowania do portalu PIIB (zaświadczenia elektroniczne, e-learning, biblioteka norm PKN).

Informacji o płatnościach możemy również udzielić telefonicznie w dziale członkowskim LOIIB tel. 81 534–78-16 lub w sekretariacie tel. 81 534–78–12.