Ubezpieczenia | Świadectwa charakterystyki energetycznej


Ubezpieczenia PIIB

Informujemy, że na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są informacje na temat:

Strona zawiera informacje na temat Zgłoszenia i likwidacji szkody oraz kontaktu z ubezpieczycielem.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Samopomoc LOIIB

Informujemy, że od 1 grudnia 2011 r. w LOIIB obowiązują zasady prowadzenia działalności samopomocowej.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

  • Informujemy, że osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej powinny ubezpieczyć się indywidualnie. Suma gwarancyjna wynosi 25 tys. euro.
  • Składka na ubezpieczenie OC dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi 25 zł rocznie (tylko dla członków PIIB). Istnieje też możliwość podniesienia limitu Sumy Gwarancyjnej do poziomu 50 tys. euro lub 100 tys. euro.