O nas


O Izbie

Lubelska Izba Inżynierów Budownictwa to organizacja samorządowa zrzeszającą inżynierów budownictwa z terenu Lubelszczyzny. Należą do niej inżynierowie \posiadający uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

  • Konstrukcyjno-budowlanej,
  • instalacyjnej – instalacje sanitarne,
  • instalacyjnej – instalacje elektryczne,
  • instalacyjnej – instalacje telekomunikacyjne,
  • inżynieryjnej drogowej,
  • inżynieryjnej mostowej,
  • inżynieryjnej kolejowej,
  • inżynieryjnej hydrotechnicznej,
  • inżynieryjnej wyburzeniowej,
  • projektowe i/lub wykonawcze w zakresie ograniczonym oraz bez ograniczeń.
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Ostatniego dnia 2023 roku do LOIIB należało 6 373 czynnych członków. Biorąc pod uwagę ich liczbę, lubelska Izba znajduje się na 9. miejscu w kraju (na 16 okręgowych izb). Wśród członków LOIIB najwięcej osób zajmuje się budownictwem ogólnym (BO) – 2749, instalacjami sanitarnymi (IS) – 1280 i instalacjami elektrycznymi (IE) – 1279. Najmniej, bo zaledwie dwu członków, reprezentuje branża budownictwa wyburzeniowego (BW) – 2. Najliczniejszą grupę stanowią członkowie w przedziale wiekowym 36–45 lat (1815 osób). Cieszy coraz większa liczba osób młodych (do 35. roku życia) – 934.