Komisja ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz LOIIB


Komisja ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz LOIIB

Komisja zajmuje się proponowaniem, opiniowaniem i kontrolowaniem zakupów i usług świadczonych na rzecz LOIIB.

W skład komisji wchodzą:
  • Henryk Miduch – przewodniczący
  • Tomasz Jabłoński
  • Arkadiusz Koralewski
  • Wojciech Boryc
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa