Zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych


Zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych

Zespół wyjaśniania zakresy uprawnień oraz orzeka do wykonywania jakich zadań uprawniają one posiadającą je osobę. Głównym celem i zadaniem działania zespołu jest rozpatrywanie wniosków osób indywidualnych (członków Izby) oraz instytucji rządowych i samorządowych w sprawie interpretacji uprawnień budowlanych wydanych od 1928 roku do dziś.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

W ramach zespołu działa siedem składów branżowych rozpatrujących wnioski dotyczące interpretacji uprawnień w specjalnościach:

  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno budowlanej + budownictwa wodnego i melioracji wodnych,
  • drogowej,
  • mostowej,
  • kolejowej,
  • instalacyjnej (sanitarnej),
  • telekomunikacyjnej i instalacyjnej (elektrycznej)

Wnioski dotyczące interpretacji uprawnień należy składać osobiście w sekretariacie biura LOIIB, wysyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (lub@piib.org.pl)