Organy okręgowe


Okręgowa Rada LOIIB

 • Joanna Gieroba – Przewodnicząca
 • Leszek Boguta
 • Adam Borowy
 • Jarosław Buczek
 • Dariusz Flak
 • Tomasz Grzeszczak
 • Tomasz Jabłoński
 • Arkadiusz Koralewski
 • Bogdan Kucharski
 • Piotr Łagowiec
 • Bolesław Matej
 • Janusz Miącz
 • Henryk Miduch
 • Zbigniew Miłosz
 • Andrzej Mroczek
 • Jacek Pikula
 • Joanna Rączka
 • Dorota Rybaczuk
 • Mirosław Szkołut
 • Tadeusz Wagner
 • Janusz Wójtowicz

Prezydium Okręgowej Rady LOIIB

 • Joanna Gieroba – Przewodnicząca
 • Dariusz Flak – Zastępca Przewodniczącej
 • Tomasz Grzeszczak – Zastępca Przewodniczącej
 • Tomasz Jabłoński – Sekretarz
 • Henryk Miduch – Skarbnik
 • Bolesław Matej – Członek Prezydium
 • Janusz Wójtowicz – Członek Prezydium
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

 • Jerzy Adamczyk – przewodniczący
 • Tomasz Cholewa
 • Grzegorz Dębowski
 • Janusz Fronczyk
 • Marcin Górecki
 • Anna Halicka
 • Cezary Jędrak
 • Jerzy Kamiński
 • Maria Kosler
 • Piotr Miduch
 • Mariusz Szynkaruk
 • Dariusz Zaorski
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Rewizyjna

 • Wojciech Szewczyk – przewodniczący
 • Andrzej Chmielowski
 • Marzanna Pieczykolan
 • Andrzej Szkuat
 • Jarosław Koziej

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej

 • Anna Ostańska – Rzecznik Koordynator
 • Andrzej Bałaban
 • Tomasz Buda
 • Henryk Bujak
 • Bogusław Pelc
 • Krzysztof Sierpień

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

 • Zbigniew Szcześniak – przewodniczący
 • Wiesław Bocheńczyk
 • Grzegorz Dobosz
 • Grzegorz Golian
 • Andrzej Gwozda
 • Kazimierz Kostrzanowski
 • Sławomir Krasuski
 • Zenon Misztal
 • Roman Nowak
 • Władysław Rawski
 • Katarzyna Trojanowska -Żuk
 • Anna Woźnicka
 • Iwona Żak