Biblioteka LOIIB


Biblioteka LOIIB

Biblioteka zawiera periodyki branżowe stanowiące literaturę fachową z zakresu wszystkich branż. Poniżej przedstawiamy spis tytułów.

I. BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA
 • Materiały Budowlane
 • Przegląd Budowlany
 • Izolacje
II. BRANŻA SANITARNA
 • INSTAL
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 • Rynek Instalacyjny
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
III. BRANŻA ELEKTRYCZNA
 • Inpe
 • Elektroinfo
IV. BRANŻA DROGOWA
 • Drogownictwo
V. BRANŻA WODNO-MELIORACYJNA
 • Gospodarka Wodna
VI. BRANŻA MOSTOWA
 • Inżynieria i Budownictwo
VII. BRANŻA KOLEJOWA
 • Rynek Kolejowy
VIII. BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
 • Przegląd Telekomunikacyjny