Zespół do spraw doskonalenia zawodowego i szkoleń


Zespół do spraw doskonalenia zawodowego i szkoleń

Zespół został powołany do realizacji jednego z podstawowych zadań samorządu zawodowego, jakim jest organizacja szkoleń mających na celu poszerzenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy oraz dokształcanie członków LOIIB.

Zespół opracowuje program podnoszenia kwalifikacji członków Izby; określa terminy i miejsca prowadzenia szkoleń; ustala i przedstawia propozycje szkoleń; ustala zakres i zasady udzielania pomocy członkom Izby w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych; ustala zasady i formę współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych członków izby; sprawuje nadzór nad działalnością szkoleniową zlecaną i finansowaną przez Izbę; monitoruje przebieg szkoleń zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym; składa Radzie LOIIB opinie i propozycje w zakresie organizacji i realizacji form doskonalenia zawodowego.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
W skład zespołu ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń wchodzą:
  • Adam Lalka (BO)
  • Andrzej Łakomy (BD)
  • Piotr Jaworski (IE)
  • Konrad Jurycki (IS)
  • Cezary Jędrak (BM)
  • Rafał Jocek (BD)
  • Dariusz Zaorski (BT)

Mamy możliwość organizacji szkoleń przeprowadzanych  przez producentów materiałów budowlanych lub inne firmy zewnętrzne. Zgłoszenia w tej sprawie prosimy składać w dziale szkoleń: tel.: 81 534-78-17, fax.: 81 534-78-12, wysłać na adres: a.koralewski@lub.piib.org.pl lub tradycyjną pocztą na adres biura Izby.