Rada Programowa Lubelskiego Inżyniera Budownictwa


Rada Programowa Lubelskiego Inżyniera Budownictwa

Rada powstała na potrzeby wydawnictwa biuletynu „Lubelski Inżynier Budownictwa”. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i wraz z redaktorem naczelnym decyduje o zawartości merytorycznej „LIB”. Planuje też długofalowy zakres tematyczny i merytoryczny oraz recenzuje, w razie potrzeby, artykuły specjalistyczne

Członkowie Rady Programowej:
  • Janusz Wójtowicz – przewodniczący
  • Jerzy Adamczyk
  • Wiesław Bocheńczyk
  • Tomasz Grzeszczak
  • Jerzy Kamiński
  • Teresa Stefaniak
  • Redaktor naczelna Agnieszka Kasperska

Zgłoszenia propozycji artykułów można wysyłać pocztą elektroniczną na adres: a.kasperska@lub.piib.org.pl.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa