Zespół ds. współpracy z krajami Unii Europejskiej i świadczenia usług transgranicznych


Zespół ds. współpracy z krajami Unii Europejskiej i świadczenia usług transgranicznych

W związku z przynależnością Polski do krajów UE powstała możliwość świadczenia usług poza granicami kraju. Na podstawie dyrektyw unijnych osoba z innego kraju członkowskiego może podjąć pracę na terenie Polski. Dlatego też powstała konieczność sprawdzania kwalifikacji zawodowych takich osób i ich rejestrowania. W tym celu został powołany zespół, który zajmuje się weryfikacją dokumentów dotyczących wniosku o wpis tymczasowy na listę członków LOIIB i zatwierdzaniem wydania tymczasowych zaświadczeń o przynależności do LOIIB.

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
W skład zespołu wchodzą:
  • Jerzy Adamczyk – przewodniczący
  • Arkadiusz Koralewski
  • Wojciech Boryc

Wnioski o wpis tymczasowy obcokrajowców na listę członków Izby należy składać w dziale członkowskim osobiście, wysyłać je pocztą na adres biura Izby, pisać na: m.krzykwa@lub.piib.org.pl lub tel. 81 534-78-16.

Więcej informacji na temat tymczasowej rejestracji w Izbie w celu świadczenia usług transgranicznych na terenie naszego kraju znajduje się w zakładce Sprawy członkowskie / Usługi transgraniczne.