Zapisy do Izby | Inne druki i wnioski


Zapisy do Izby

Z wnioskiem o wpisanie na listę członków można wystąpić dopiero po uzyskaniu elektronicznego wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane w GUNB.

Aby zostać członkiem Izby należy:

 • Złożyć wypełniony wniosek o wpis na listę oraz kopie posiadanych uprawnień budowlanych (w przypadku decyzji wydanych przez inne organy niż Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa należy przedstawić oryginał do wglądu lub dostarczyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
 • Po złożeniu wniosku izba dokonuje rejestracji i zakłada indywidualne konta bankowe dla członkostwa w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Numery te przekazujemy osobiście, faksem lub mailem.
 • Po otrzymaniu kont należny opłacić składki i wpisowe.
 • Po dokonaniu płatności należny dosłać potwierdzenia opłat, które zostaną dołączone do złożonego wniosku.
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wniosek o wpisanie na listę członków LOIIB:

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Izby lub przesłać mailem lub@piib.org.pl, pocztą tradycyjną lub faksem 81 534–78–12. 

Druki i wnioski


Jak pobrać zaświadczenie w postaci elektronicznej

Dla osób, które dokonały już aktywacji konta za pomocą hasła tymczasowego i wprowadziły hasło indywidualne, kolejne logowania do „Portalu PIIB” odbywać się będą już za pomocą hasła prywatnego i loginu (nr członkowskiego).

 • Wejść na stronę www.piib.org.pl,
 • Na „stronie głównej” po kliknięciu w zakładkę „dla członków” rozwinie się lista, na której znajduje się wejście do „Portalu PIIB”,
 • Należy kliknąć w „Portal PIIB”, pokaże się okno do logowania w serwisie członkowskim,
 • Należy wpisać indywidualny login (nr członkowski, tj.: LUB/XX/0000/00) i prywatne hasło,
 • Następnie naciśnij „zaloguj się”,
 • Logowanie zostało zakończone – uzyskałeś dostęp do Portalu członkowskiego PIIB.
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Jeśli zapomniałeś swoje hasło indywidualne, to skorzystaj z funkcji „Nie pamiętasz hasła?”. Wówczas na podany adres e-mail przypisany do Twojego konta zostanie wysłana wiadomość z linkiem do ustawienia nowego hasła:

 • Wejść na stronę www.piib.org.pl,
 • Na „stronie głównej” po kliknięciu w zakładkę „dla członków” rozwinie się lista, na której znajduje się wejście na „Portal PIIB”,
 • Należy kliknąć w „Portal PIIB”, pokaże się okno do logowania,
 • Pod spodem znajduje się funkcja Nie pamiętasz hasła? – kliknij w ten napis,
 • Program poprosi o podanie e-maila za pomocą, którego dokonywałeś logowania na Portal – podaj ten e-mail.
 • Następnie naciśnij „wyślij”, (w przypadku poprawnie podanego adresu e-mail pokaże się komunikat: „Link do zmiany hasła został wysłany na email.”),
 • Otrzymasz wiadomość na skrzynkę e-mail z linkiem do zmiany hasła.
 • Zaloguj się na skrzynkę e-mail, odbierz pocztę i kliknij w link.
 • Pojawią się dwa okienka, w które trzeba wpisać nowo wymyślone hasło (nowe hasło powinno: składać się z min. 8 znaków, zawierać duże litery, małe litery i cyfry).
 • Następnie „zatwierdź” wprowadzone i powtórzone hasło (w przypadku poprawnie wpisanych dwóch identycznych haseł pokaże się komunikat:  „Hasło zostało pomyślnie zmienione”),
 • Po ustaleniu nowego hasła nastąpi logowanie za pomocą loginu i nowego hasła. Po wpisaniu tych danych naciśnij „zaloguj się”.
 • Logowanie zostało zakończone – uzyskałeś dostęp do członkowskiego serwisu internetowego – do „Portalu PIIB”.