Oferty pracy


Bank ofert pracy

Na tablicy informacyjnej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz na naszej stronie internetowej można zamieszczać ogłoszenia dotyczące zatrudniania inżynierów i techników budownictwa oraz poszukiwania pracy. LOIIB nie prowadzi pośrednictwa pracy i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń.

Żeby zamieścić ogłoszenie należy wysłać je na adres:
 lub@piib.org.pl Prosimy też o późniejsze poinformowanie o zdezaktualizowaniu oferty. Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie będzie zamieszczone nie dłużej niż przez 5 miesięcy. 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa