LOIIB

Inżynierowie z nauczycielami

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_loiib_logo_2012y.jpg

Przedstawiciele i członkowie samorządu zawodowego Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się pod koniec marca z nauczycielami akademickimi w Auli Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Tematem rozmów były „Współczesne wyzwania zawodu inżyniera budownictwa - edukacja a praktyka”.

Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali mgr inż. Joanna Gieroba, Przewodnicząca LOIIB oraz dr inż. Jerzy Adamczyk, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawicie przemysłu, którzy są czynnymi członkami LOIIB: projektanci mgr inż. Łukasz Nowicki i mgr inż. Karol Snela  oraz wykonawca, mgr inż. Michał Sztorc.

Politechnikę Lubelską reprezentowali nauczyciele akademiccy uczestniczący w procesie kształcenia na kierunku budownictwo.

Panelem dyskusyjnym kierował dr inż. Marcin Górecki.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją, w której omówiono specjalności i kierunki studiów w jakich Politechnika Lubelska kształci studentów na Wydziale Budownictwa i Architektury. Znalazły się tam także informacje o uprawnieniach budowlanych; frekwencji na egzaminach na uprawnienia budowlane w sesjach egzaminacyjnych w Lubelskiej Okręgowej Izbie Inżynierów oraz na terenie całego kraju.


Mówiono o: współczesnej roli inżyniera w procesie budowlanym; zmianach zawodu inżyniera projektanta i wykonawcy w przeciągu kilku ostatnich lat; technologiach i materiałach wykorzystywanych w procesie budowlanym; aktualnym zapotrzebowaniu na inżynierów budownictwa na rynku pracy; zakresie umiejętności, wiedzy i relacji społecznych wymagany od współczesnego inżyniera. Debatowano też o oczekiwaniach pracodawców wobec młodych kandydatów do pracy w zakresie projektowania i wykonawstwa;  roli nauczyciela akademickiego w kształceniu inżynierów oraz  technologii BIM i sztucznej inteligencji w zawodzie inżyniera budownictwa.  

Spotkanie organizowane było w ramach projektu Politechniczna Sieć Via Carpatia.

Więcej zdjęć...

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version