LOIIB

Terminy składania wniosków

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB zawiadamia,

że ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną i obowiązujące reżimy sanitarne w kraju, zaleca się, by wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w drugiej sesji egzaminacyjnej 2020 r. przesyłać za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich w terminie od 20 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. na adres:

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie
ul. Bursaki 19
20-150 Lublin

Osoby, które chcą złożyć osobiście wniosek w siedzibie izby, proszone są o dostarczenie dokumentów do sali 03 na parterze w terminie od 20 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00.

Rejestracja wniosków i wstępne sprawdzenie ich kompletności zostanie przeprowadzona w Biurze OKK. W przypadku braków formalnych w złożonych dokumentach, Wnioskodawca będzie wzywany do uzupełnienia wniosku, zatem bardzo ważne jest by we wniosku podać aktualne dane umożliwiające szybki kontakt (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji pocztowej).

Planowany termin egzaminu pisemnego w II sesji 2020 r. to 4 grudnia 2020 r. 

Osoby, które zamierzają przystąpić do powtórnego egzaminu w drugiej sesji egzaminacyjnej 2020 r. (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek pocztą lub na adres e-mailowy Izby (lub@lub.piib.org.pl) do dnia 30.09.2020 r.

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version