LOIIB

Inżynierski piknik w Wierzchowiskach

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_0606_01.jpg

3 września w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach k/Lublina Lubelska OIIB zorganizowała spotkanie integracyjne dla swoich członków. Na piknik przybyło ponad 420 osób z całego województwa lubelskiego.

 

    Po przerwie, związanej z pandemią koronawirusa COVID-19 i wprowadzonymi wówczas obostrzeniami, Lubelska OIIB zorganizowała piknik dla wszystkich swoich członków. Do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wierzchowiskach, gdzie odbywało się spotkanie  przybyło  ponad 420 osób. Wśród gości byli m.in.: Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Anna Smolarz reprezentująca Małgorzatę Wojdę – Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie, Anna Ostańska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin, Marek Grabias – prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury oraz Andrzej Raczkowski – prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Kazimierz Widysiewicz – prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin.

   Wszystkich przybyłych powitała Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB. W swoim wystąpieniu nawiązała do tegorocznych wyborów w Lubelskiej OIIB i ponowne powierzenie jej funkcji przewodniczącej lubelskiej Izby. Podziękowała za wybór i obdarzenie jej zaufaniem. Przewodnicząca LOIIB przedstawiła także członków nowej Okręgowej Rady LOIIB i przewodniczących organów statutowych na kadencję 2022-2026.

   Głos zabrał również Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, który odniósł się do obecnej sytuacji gospodarczej kraju oraz działalności  inżynierów budownictwa. Podkreślił znaczenie i odpowiedzialność wykonywanego przez inżynierów zawodu, co ma bezpośredni wpływ na poprawę kondycji sektora budowlanego i gospodarki.

   Następnie przystąpiono do ogłoszenia wyników konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na kierunku Inżynierii Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Konkurs ten od kilku już lat organizowany jest przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Politechnikę Lubelską.

   Na kierunku Budownictwo Wydziału Budownictwa i Architektury w kategorii prac inżynierskich najwyżej oceniono pracę Grzegorza Siedlanowskiego. Drugie miejsce przyznano Wojciechowi Banaszkowi. W kategorii prac  magisterskich najlepsza okazało się praca napisana przez Bartłomieja Gąskę. Autorem pracy, która zdobyła drugie miejsce był Mykola Rohakovskyi. Nagrody wręczyli J. Gieroba, przewodnicząca Lubelskiej OIIB, M. Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury PL i A. Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

   Pierwsze miejsce w kategorii prac inżynierskich na kierunku Inżynieria Środowiska przyznano Piotrowi Kościukowi, natomiast drugą nagrodę Rafałowi Drągowi. Wśród prac magisterskich najlepsza okazała się praca Małgorzaty Kruk. Nagrodę II stopnia przyznano Gabrieli Sadowskiej. Wręczenia nagród dokonali: J. Gieroba, przewodnicząca Lubelskiej OIIB, A. Raczkowski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Inżynierii Środowiska PL i A. Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. W czasie pikniku jego uczestnicy mogli zapoznać się również z nagrodzonymi pracami, które umieszczono na sztalugach i zorganizowano specjalną wystawę.

   Po części oficjalnej na uczestników pikniku czekał blok rekreacyjno-rozrywkowy m.in. z licznymi atrakcyjnymi konkursami. Można było też spróbować swojego szczęścia odwiedzając Kasyno Szczęścia albo doskonalić umiejętności golfisty w Akademii Golfa. Za oprawę muzyczną odpowiadał DJ, który dbał o muzykę zarówno do słuchania, jak i tańca. Piękny park w Wierzchowiskach sprzyjał natomiast spacerom po urokliwych alejkach.

   Na zakończenie spotkania najlepsi uczestnicy konkursów otrzymali zasłużone nagrody, które wręczyła J. Gieroba, przewodnicząca LOIIB. Żegnając tegoroczne spotkanie można było usłyszeć: Do zobaczenia za rok!

 

Więcej zdjęć...

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version