LOIIB

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przedstawia wzorcowe instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, których sporządzenie jest obowiązkowe w przypadku prowadzenia tych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, paragraf 2. Na początek przedstawiamy instrukcje dotyczące pięciu wybranych rodzajów robót (ziemne, rozbiórkowe, murarsko-tynkarskie, montażowe, blacharsko-dekarskie). W przygotowaniu są instrukcje dla innych rodzajów robót, w tym robót branżowych.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót:

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version