LOIIB

Biblioteka LOIIB

W chwili obecnej działa biblioteka Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która zawiera literaturę fachową z zakresu wszystkich branż w postaci periodyków branżowych i wydawnictw książkowych. Zestawienie tych pozycji z podziałem na branże przedstawiono poniżej. Istnieje możliwość kserowania fragmentów tych wydawnictw lub ich przeglądania na miejscu.

Najistotniejszym działem biblioteki jest jednak zbiór przepisów prawnych dotyczących budownictwa, a także zbiór polskich norm z tego zakresu.

Izba posiada program komputerowy, która zapewnia dostęp do aktów prawnych w zakresie budownictwa. Jest on aktualizowany, co miesiąc (co tydzień w wersji on-line) i przedstawia na bieżąco zmiany zachodzące w prawie.

Dostęp do zbioru około 1.800 norm z dziedziny budownictwa umożliwia licencjonowany przez Polski Komitet Normalizacyjny program komputerowy, aktualizowany trzy razy w ciągu roku. Polecamy również serwis - www.enormy.pl.

WYKAZ CZASOPISM BRANŻOWYCH I INNYCH W BIBLIOTECE LOIIB

I. BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA

 • Forum Budowlane
 • Kalejdoskop Budowlany
 • Murator
 • Przegląd Budowlany
 • Izolacje

II. BRANŻA SANITARNA

 • Instal
 • Instalator Polski
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 • Zeszyty – „Warunki Techniczne COBRTI-INSTAL” – 10 zeszytów

III. BRANŻA ELEKTRYCZNA

 • Inpe
 • Elektro Instalator
 • Elektroinfo
 • Energetyka

IV. BRANŻA DROGOWA

 • Drogownictwo
 • Polskie Drogi

V. BRANŻA WODNO-MELIORACYJNA

 • Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
 • Gospodarka Wodna

VI. BRANŻA MOSTOWA

 • Inżynieria i Budownictwo

VII. BRANŻA KOLEJOWA

 • Technika Transportu Szynowego

VIII. BRANŻĄ TELEKOMUNIKACYJNA

 • Przegląd Telekomunikacyjny

IX. POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • ITB – Dokumenty UE dotyczące budownictwa
 • Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 2006
 • Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych – SEKOCENBUD (część I i II), II półrocze 2004
 • Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie BCR – SEKOCENBUD, II półrocze 2004
 • Poradnik – „Uprawnienia Budowlane” dla elektryków, instalatorów i konstruktorów
 • Prawo Budowlane – komentarz
 • Projekt Budowlany – Vademecum projektanta i inwestora
 • Prawo Zamówień Publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego
 • Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie
 • Atlas Dachów – Dachy spadziste
 • Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych - IPB
 • Materiały z konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła – Ustroń 1-3.03.2005
 • Angielsko-polski słownik Budownictwa, Infrastruktury, Wyposażenia
 • Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprzężonych według Eurokodu 2
 • Poradnik Hydroizolacje w Budownictwie
 • Umowa o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych
 • Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego – Praktyczny poradnik
 • Książka obiektu budowlanego
 • Materiały z konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – Szczyrk 8-11.03.2006
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług
 • Materiały z konferencji „Krynica 2004 12-17.09.2004”
 • Materiały z konferencji „Jadwisin 2006 Serock 17-19.05.2006
 • Teczka Kierownika Budowy – od umowy o roboty budowlane przez realizację prac do odbioru końcowego
 • Materiały z konferencji „Krynica 2007 16-21.09.2007”
 • Podstawy Budownictwa Pasywnego

Poniżej jest do pobrania wniosek o wydanie normy, który należy wypełnić, podpisać (w dwóch miejscach) i złożyć w Biurze LOIIB w pokoju 105. Można go również przesłać pocztą na adres biura lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ale tylko w wersji z własnoręcznym podpisem (scan, pdf).

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version