LOIIB

Biblioteka LOIIB

W chwili obecnej działa biblioteka Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która zawiera literaturę fachową z zakresu wszystkich branż w postaci periodyków branżowych i wydawnictw książkowych. Zestawienie tych pozycji z podziałem na branże przedstawiono poniżej. Istnieje możliwość kserowania fragmentów tych wydawnictw lub ich przeglądania na miejscu.

WYKAZ CZASOPISM BRANŻOWYCH I INNYCH W BIBLIOTECE LOIIB

I. BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA

 • Forum Budowlane
 • Kalejdoskop Budowlany
 • Murator
 • Przegląd Budowlany
 • Izolacje

II. BRANŻA SANITARNA

 • Instal
 • Instalator Polski
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
 • Chłodnictwo i Klimatyzacja
 • Gaz, Woda i Technika Sanitarna
 • Zeszyty – „Warunki Techniczne COBRTI-INSTAL” – 10 zeszytów

III. BRANŻA ELEKTRYCZNA

 • Inpe
 • Elektro Instalator
 • Elektroinfo
 • Energetyka

IV. BRANŻA DROGOWA

 • Drogownictwo
 • Polskie Drogi

V. BRANŻA WODNO-MELIORACYJNA

 • Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
 • Gospodarka Wodna

VI. BRANŻA MOSTOWA

 • Inżynieria i Budownictwo

VII. BRANŻA KOLEJOWA

 • Technika Transportu Szynowego

VIII. BRANŻĄ TELEKOMUNIKACYJNA

 • Przegląd Telekomunikacyjny

IX. POZYCJE KSIĄŻKOWE

 • ITB – Dokumenty UE dotyczące budownictwa
 • Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych 2006
 • Biuletyn Cen Obiektów Budowlanych – SEKOCENBUD (część I i II), II półrocze 2004
 • Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie BCR – SEKOCENBUD, II półrocze 2004
 • Poradnik – „Uprawnienia Budowlane” dla elektryków, instalatorów i konstruktorów
 • Prawo Budowlane – komentarz
 • Projekt Budowlany – Vademecum projektanta i inwestora
 • Prawo Zamówień Publicznych – komentarz pod redakcją Tomasza Czajkowskiego
 • Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na Budowie
 • Atlas Dachów – Dachy spadziste
 • Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych - IPB
 • Materiały z konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji Wisła – Ustroń 1-3.03.2005
 • Angielsko-polski słownik Budownictwa, Infrastruktury, Wyposażenia
 • Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprzężonych według Eurokodu 2
 • Poradnik Hydroizolacje w Budownictwie
 • Umowa o roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych
 • Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego – Praktyczny poradnik
 • Książka obiektu budowlanego
 • Materiały z konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji – Szczyrk 8-11.03.2006
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Ocena zgodności oraz certyfikacja wyrobów i usług
 • Materiały z konferencji „Krynica 2004 12-17.09.2004”
 • Materiały z konferencji „Jadwisin 2006 Serock 17-19.05.2006
 • Teczka Kierownika Budowy – od umowy o roboty budowlane przez realizację prac do odbioru końcowego
 • Materiały z konferencji „Krynica 2007 16-21.09.2007”
 • Podstawy Budownictwa Pasywnego

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version