LOIIB

Szkolenia online - LOIIB

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_loiib_logo_2012y.jpg

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje o dwóch kolejnych szkoleniach online, które będą prowadzone w godz.10.00-14.00 z biura izby w Lublinie przy ul. Bursaki 19 w dniach 15 i 18 września 2020.

Tematyka tych szkoleń jest następująca

15.09.2020 Dokumentacja badań podłoża gruntowego i dokumentacja geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne wymagania prawne. Najczęstsze błędy i ich konsekwencje

1. Obowiązki Inwestora, projektanta, wykonawcy

2. Planowanie, rozmieszczanie otworów i etapy badań podłoża

3. Kategorie geotechniczne

4. Badania polowe gruntów z omówieniem specyfiki, rodzaju badań i sprzętu

5. Zakres badań i dokumentacji geotechnicznych vs przepisy wykonawcze

6. Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny i dodatkowa dokumentacja geologiczno-inżynierska – podstawowe definicje i potrzebne uprawnienia,

7. Praktyczne wskazówki do wstępnej analizy poprawności poszczególnych dokumentacji

8. Ogólny podział posadowień w budownictwie,

9. Ustalanie wartości wyprowadzonych, charakterystycznych i obliczeniowych –zasady wynikające z przepisów vs. błędy dokumentatorów

10. Likwidacja grup nośności G1–G4 poprzez wycofanie zał. 4 i zmiany w par. 143 i 144 nowego Rozp. drogowego z 2015 r.

11. Obowiązek obliczania nośności podłoży vs. wycofane grupy nośności

12. Geotechniczny odbiór podłoża gruntowego procedury i zasady

13. Ryzyka związane z wadliwym przygotowaniem dokumentacji

14. Konsekwencje błędów w dokumentacjach

15. Dyskusja i wnioski

Prowadzący - mgr inż. Piotr Jermołowicz

18.09.2020 Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych 

1. Podstawy prawne projektowania ścieżek

2. Zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne w aspekcie ścieżek rowerowych

3. Infrastruktura rowerowa w projektowaniu:

    - plan sytuacyjny,

    - widoczności,

    - lokalizacja przejazdów rowerowych, sposoby ich oznakowania,

    - skrzyżowania,

4. Nawierzchnie ścieżek rowerowych.

5. Sygnalizacja świetlna i ścieżki rowerowe – metody projektowania i oceny warunków ruchu na wydzielonych przejazdach rowerowych

6. BRD w projektowaniu i wykonawstwie w aspekcie ścieżek rowerowych

Prowadzący - mgr inż. Marcin Dobek

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w powyższych szkoleniach po wcześniejszym zapisie korzystając z portalu PIIB i indywidualnego konta członkowskiego. Szkolenie odbędzie się poprzez platformę szkoleniową Clickmeeting. Po zalogowaniu na koncie, wybraniu ikony szkoleń online i zapisaniu na dane szkolenie, przyszły uczestnik otrzymuje na maila link do strony ze szkoleniem (tzw. pokoju szkoleniowego). Po jego kliknięciu zostaje przekierowany do pokoju i w momencie rozpoczęcia szkolenia aktywuje się obraz i dźwięk z kamery umieszczonej przed prowadzącym dane szkolenie. Ze względów technicznych wskazane jest wcześniejsze aktywowanie linku (jego kliknięcie), około godziny przed rozpoczęciem szkolenia, bez konieczności monitorowania strony (pokoju) w tym czasie. W momencie rozpoczęcia szkolenia obraz i dźwięk ze szkolenia uruchomi się automatycznie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version