LOIIB

Lubelska OIIB świętowała 20-lecie

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_loiib_logo_20lat.jpg

22 października w Teatrze Muzycznym w Lublinie odbyła się jubileuszowa Gala z okazji Dnia Budowlanych i 20-lecia Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. To szczególne wydarzenie członkowie lubelskiej izby świętowali ze znamienitymi gośćmi. Był to czas na odznaczenia, wspomnienia i wzruszenia.

 Na uroczyste obchody Dnia Budowlanych i 20-lecia Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa licznie przybyli członkowie lubelskiej Izby, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, uczelni i instytucji współpracujących z LOIIB, stowarzyszeń naukowo-technicznych i okręgowych izb. Nasz jubileusz świętowali z nami znamienici goście, m.in. Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin i Artur Szymczyk – zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Piotr Orzechowski – zastępca Prezydenta Miasta Zamość, Michał Krawczyk – poseł na Sejm RP. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Artura Sobonia reprezentowała Agnieszka Sidor, natomiast Beatę Mazurek – posłankę do Parlamentu Europejskiego Artur Sienkiewicz. W obchodach uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki – prezes PIIB, Dariusz Balwierz – Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Robert Geryło – dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Mirosław Czech – dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Grzegorz Lipczuk – zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Kazimierz Pidek –  dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Kazimierz Widysiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin.

Na jubileuszową Galę LOIIB przybyli również przewodniczący okręgowych izb: Mazowieckiej, Śląskiej, Małopolskiej, Wielkopolskiej, Dolnośląskiej, Łódzkiej,  Podkarpackiej, Warmińsko-Mazurskiej, Świętokrzyskiej, Pomorskiej i Podlaskiej OIIB.

W uroczystości wzięła udział Aneta Grinberg – Iwańska, prezes Wydawnictwa PIIB Sp. o.o. i redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, Ryszard Montusiewicz – dyrektor i redaktor naczelny TVP 3 Lublin i Małgorzata Piasecka, redaktor naczelna Radia Lublin S.A.

– Jubileusz 20-lecia powstania LOIIB jest wydarzeniem szczególnym. Jest to dobry czas na refleksję, wspomnienia, podsumowania naszej działalności podczas minionych 20 lat. W mojej ocenie dobrze wykorzystaliśmy te lata, uczyliśmy się inżynierskiej samorządności i stworzyliśmy sprawnie działający samorząd – powiedziała Joanna Gieroba, przewodnicząca  Okręgowej Rady LOIIB witając wszystkich przybyłych na uroczystość.

Następnie uczestnicy gali obejrzeli film o działalności Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którego hasłem przewodnim było: „Z szacunkiem dla przeszłości, z optymizmem w przyszłość”. 

Serdeczne życzenia wszystkim inżynierom budownictwa z okazji jubileuszu złożył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, uczestniczący w Gali LOIIB.

 –  Życzę dalszego znakomitego rozwoju. Świat inżynierów, nie tylko budownictwa, ale w różnych obszarach, jest niezmiernie ważny. To środowisko, które decyduje m.in. o możliwościach rozwoju gospodarczego w kraju. Niech Wam się dobrze dzieje – mówił Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

O roli i znaczeniu inżynierów budownictwa nie tylko dla rozwoju Lublina, ale całego województwa  mówił Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki podkreślił, że 20-lecie działalności samorządu stanowi powód do dumy i jest jednocześnie świadectwem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników. Podkreślił znaczenie odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu przez inżynierów, rozsądku i odwagi. Skierował wyrazy uznania dla Zbigniewa Mitury i Wojciecha Szewczyka, przewodniczących poprzednich kadencji w lubelskiej izbie oraz do Joanny Gieroby, pełniącej funkcję przewodniczącej w latach 2018-2026. – Możecie być dumni z tego, co dokonaliście! – podkreślił M. Dobrzeniecki.

Do Lubelskiej OIIB wpłynęły też liczne listy gratulacyjne z okazji jubileuszu, m.in. od Przemysława Czarnka – ministra edukacji i nauki, Piotra Uścińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Krzysztofa Grabczuka – posła na Sejm RP, Jacka Burego, Stanisława Gogacza i Józefa Zająca – senatorów RP, Krzysztofa Hetmana – posła do Parlamentu Europejskiego.

Jubileuszowa Gala LOIIB była też okazją do wyróżnień i odznaczeń zasłużonych dla samorządu osób. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Arkadiusza Koralewskiego Medalem Złotym za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Medalem stulecia Odzyskanej Niepodległości odznaczeni zostali: Władysław Król, Zbigniew Miłosz i Teresa Stefaniak.  Odznaki honorowe Za Zasługi dla Budownictwa otrzymali Dariusz Flak, Janusz Fronczyk i Bolesław Matej.

Wojewoda Lubelski nadał także okolicznościowy dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego dla Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z okazji jubileuszu 20-lecia działalności. Wyróżnienie przyznano m.in. za wymierny wkład w rozwój budownictwa, tworzenie nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, działalność w interesie publicznym w tym świadczenie pomocy w sprawach istotnych dla obywateli i chroniących ich interesy, inspirowanie przedsięwzięć w zakresie regulacji prawnych i pozytywny wpływ na rozwój województwa lubelskiego, z życzeniami sukcesów w dalszej działalności i wszelkiej pomyślności.

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk nadał odznaczenia członkom LOIIB, którzy m.in. swoją codzienną aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom, przyczyniają się do promocji miasta oraz rozwoju lubelskiej branży budowlanej.  Medale Prezydenta Miasta Lublin otrzymali: Ewa Błazik-Borowa i Grzegorz Dobosz. Natomiast Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin odznaczona została Joanna Gieroba i Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

W czasie uroczystości dokonano także wręczenia Medalu Honorowego PIIB, stanowiącego zaszczytne wyróżnienie za dokonania przyczyniające się do rozwoju samorządności i budownictwa – dr Wiesławowi Nurkowi. Przed wręczeniem obejrzano film o działalności W. Nurka.

W dalszej części Gali uhonorowano także członków Lubelskiej OIIB, którzy w 2022 r. świętują jubileusz 50-lecia nadania uprawnień budowlanych. Otrzymali oni listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale LOIIB.

W czasie uroczystości wręczono także Urszuli Kieller-Zawiszy, redaktor naczelnej kwartalnika „Lubelski Inżynier Budownictwa”, świętującego w tym roku 15-lecie istnienia okolicznościową statuetkę, w podziękowaniu za pracę i dokonania w tym okresie.

Jubileuszową galę LOIIB uświetnił koncert „Strauss Gala” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Lublinie.

Obchody Lubelskiej OIIB patronatem honorowym objęli: Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin i Mariusz Dobrzeniecki – Prezes PIIB. Patroni medialni to: Polskie Radio Lublin, TVP 3 Lublin i czasopismo Inżynier Budownictwa.

Dziękujemy serdecznie naszym Sponsorom za wsparcie, dzięki któremu całe wydarzenie mogło przybrać tak uroczysty charakter.

NASI SPONSORZY:

Elektromontaż Sp. z o.o., Grupa PBI Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. i Zakład Wyrobów Betonowych Wojciech Trykacz.

Więcej zdjęć...

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version