LOIIB

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy LOIIB

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_0566_1.jpg

22 kwietnia w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie odbył się XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubelskiej OIIB. Wzięło w nim udział 107 delegatów spośród 113 wybranych, co stanowiło 94,69%. Na Przewodniczącą Okręgowej Rady LOIIB na VI kadencję wybrano Joannę Gierobę.

W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie, gdzie odbywał się XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubelskiej OIIB licznie przybyli delegaci, wybrani podczas obwodowych zebrań wyborczych na VI kadencję przypadającą na lata 2022-2026.

Obrady otworzyła Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB V kadencji, która powitała przybyłych członków naszego samorządu zawodowego i gości. W zjeździe wziął udział Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych współpracujących z Lubelską OIIB. Przewodniczącym XXI zjazdu został wybrany Janusz Wójtowicz. 

Podczas obrad wręczone zostały przez Zbigniewa Kledyńskiego i J. Gierobę, Złote Odznaki Honorowe PIIB, które przyznano Bogdanowi Kucharskiemu, Zbigniewowi Miłoszowi i Tadeuszowi Wagnerowi. Są one wyrazem podziękowania naszym kolegom za aktywną działalność na rzecz samorządu.

Następnie omówiono sprawozdania organów statutowych LOIIB z działalności w 2021 r. Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone. Okręgowa Rada Lubelskiej OIIB uzyskała absolutorium za 2021 r. i uchwalono budżet na rok 2022. 

W dalszej części obrad przeprowadzono wybory. Przewodniczącą Okręgowej Rady LOIIB na VI kadencję została Joanna Gieroba. Na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej delegaci wybrali Jerzego Adamczyka, natomiast na przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – Zbigniewa Szcześniaka. Pracami Okręgowej Komisji Rewizyjnej będzie kierował – Wojciech Szewczyk, a Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – koordynatorem została – Anna Ostańska. Wybrani zostali również członkowie: okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej. Delegaci zagłosowali także, kto będzie reprezentował Lubelską OIIB na Krajowych Zjazdach PIIB.

Więcej zdjęć...

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version