LOIIB

Lubelski „Dzień Budowlanych”

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_0526_01.jpg

24 września 2021 r. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała „Dzień Budowlanych” w Teatrze Muzycznym w Lublinie. W obchodach uczestniczyli członkowie lubelskiej izby i zaproszeni goście. 


Lubelską uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in. Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Dariusz Balwierz – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Ewa Boguta – dyrektor Wydziału Budownictwa i Architektury Urzędu Miasta Lublin reprezentująca Prezydenta Miasta Lublin, Joanna Rączka – dyrektor Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Zamość reprezentująca Prezydenta Miasta Zamość, Marek Grabias – prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Robert Geryło, dyrektor ITB. W uroczystości uczestniczyła także Ewa Bosy, przewodnicząca Lubuskiej OIIB i Stefan Szałkowski, przewodniczący Świętokrzyskiej OIIB. 

– Dzień Budowlanych pozwala podsumować wszystkie osiągnięcia mijającego roku i docenić pracę tysięcy osób, które zawodowo są związane z budownictwem – powiedziała Joanna Gieroba, przewodnicząca Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, otwierając lubelską galę. – Jako inżynierowie budownictwa jesteśmy obecni na wszystkich etapach procesu budowlanego, a więc przygotowania, realizacji i utrzymania inwestycji. Występujemy zarówno po stronie wykonawcy, inwestora, jak i nadzoru budowlanego. Rozpatrujemy nasze obiekty w aspekcie środowiskowym i przyrodniczym oraz społecznym, zarządzamy dużymi projektami i budowami.

Przewodnicząca Lubelskiej OIIB w imieniu Okręgowej Rady LOIIB życzyła wszystkim wszelkiej pomyślności, zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na kondycję polskiej gospodarki, realizowane inwestycje i sytuację w branży budowlanej. Podkreślił rolę i znaczenie inżynierów budownictwa, składając wszystkim życzenia z okazji „Dnia Budowlanych”. 

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk w piśmie skierowanym do Przewodniczącej Lubelskiej OIIB podkreślił, że „Państwa aktywna działalność ma nieoceniony wpływ na rozwój branży budowlanej. Dzięki Państwa zaangażowaniu możliwy jest wzrost gospodarczy naszego miasta i dynamiczny rozwój przedsiębiorczości…”

W uznaniu za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wyróżnił kol. Andrzeja Leniaka Medalem Prezydenta Miasta Lublin. Natomiast za wkład w sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa z podziękowaniem za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz integrację lubelskiego środowiska branży budowlanej Prezydent Miasta Lublin przyznał Medal Unii naszym kolegom – Leszkowi Bogucie i Władysławowi Królowi.

Uroczystość „Dnia Budowlanych” to także okazja do wręczenia odznaczeń zasłużonym członkom samorządu zawodowego. Srebrną Honorową Odznakę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa otrzymali Barbara Chodkowska-Sagan i Grzegorz Dębowski. Natomiast Złotą Honorową Odznakę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali Roman Nowak i Henryk Bujak.

Podczas inżynierskiej gali zostały także ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe roku akademickiego 2019/2020 i 2020/2021 przygotowane na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz roku akademickiego 2020/2021 na kierunku Inżynieria Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

W dalszej części uroczystości artyści Teatru Muzycznego w Lublinie przygotowali koncert „Po polsku z Muzycznym”,podczas którego zabrali publiczność w emocjonującą podróż przez polską muzykę rozrywkową od lat 80 do współczesności.

 

Więcej zdjęć...

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version