LOIIB

XX Zjazd Sprawozdawczy LOIIB zakończony!

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_loiib_logo_2012y.jpg

W dniach 20-23 kwietnia 2021 r. odbył się XX Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po raz drugi w trybie zdalnym w związku z obecną sytuacją epidemiczną i związanymi z nią ograniczeniami.


W XX Zjeździe LOIIB wzięło udział 93 delegatów na 102 uprawnionych, co dało frekwencję 91,18% i oznacza prawomocność Zjazdu. 

Po zalogowaniu się w Portalu PIIB delegaci mogli zapoznać się z treścią materiałów zjazdowych i proponowanych uchwał oraz zagłosować (od godz. 11.00 w dniu 20 kwietnia do godz. 11.00 w dniu 23 kwietnia 2021 r.). Zjazd Lubelskiej OIIB przyjął zdecydowaną większością głosów 9 uchwał.

Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych, a Rada Lubelskiej OIIB uzyskała absolutorium za 2020 rok. Uchwalono także budżet LOIIB na 2021 r.

Zjazd odbył się pod przewodnictwem Joanny Gieroby, przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB, a funkcję sekretarza sprawował Jan Ludwik Ziółek, sekretarz Rady LOIIB.

W imieniu Okręgowej Rady LOIIB dziękujemy Delegatom za udział w XX Zjeździe Sprawozdawczym LOIIB, aktywność i odpowiedzialną postawę, świadczącą o zaangażowaniu w sprawy naszego samorządu zawodowego. Wyniki głosowania są dla nas potwierdzeniem, że realizowana przez okręgowe organy statutowe Lubelskiej OIIB działalność jest przez Państwa akceptowana. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie. 

 Jan Ludwik Ziółek                                       Joanna Gieroba

Sekretarz Okręgowej Rady LOIIB                 Przewodnicząca Okręgowej Rady LOIIB

 

Informacja na temat przebiegu obrad XX Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB (pdf).

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version