LOIIB

Pierwszy w tym roku egzamin na uprawnienia budowlane rozpoczęty!

b_150_100_16777215_00___images_artykuly_0457_1.jpg

4 września o godz. 9.00 rozpoczęła się w Lubelskiej OIIB, podobnie jak we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa XXXV (wiosenna) sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju egzaminy, które zawsze odbywały się w maju, zostały przeniesione na wrzesień i zorganizowano je zgodnie ze obowiązującymi szczególnymi zasadami zachowania bezpieczeństwa uczestników. Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne zakwalifikowały do testu ok. 4390 kandydatów. 

Pierwsze w tym roku egzaminy na uprawienia budowlane odbywają się w innym niż dotychczas czasie, trybie oraz z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Termin egzaminu z 22 maja został przeniesiony na 4 września. Dodatkowo procedurę zdawania egzaminu pisemnego (testu) podzielono na dwie tury. O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcjo-budowlanej (we wszystkich rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 14.00 egzamin zdają kandydaci w pozostałych specjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach). Lubelska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikowały do pierwszej tury (specjalność konstrukcyjno-budowlana) – ponad 110 osób, natomiast do pozostałych specjalności – ponad 220 osób.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa opracowała procedurę zapewnienia bezpieczeństwa podczas egzaminów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Procedura jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Osoby dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane zostały wcześniej pouczone o konsekwencjach niezastosowania się do zasad postępowania opisanych w procedurze oraz konsekwencjach odmowy wykonywania poleceń i instrukcji, wydawanych przez przewodniczących okręgowych komisji kwalifikacyjnych i członków zespołów egzaminacyjnych, a dotyczących zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Życzymy powodzenia wszystkim kandydatom ubiegającym się o uprawnienia budowlane!

 

Więcej zdjęć...

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. All right reserved.

Top Desktop version